Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Detalesnė postmodernios literatūros kūrinių analizė. Ribinių situacijų vaizdavimo būdai B. Sruogos romane „Dievų miškas“Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lektoriaus Mindaugo Grigaičio paskaita „Ribinių situacijų vaizdavimo būdai Balio Sruogos romane „Dievų miškas“. 
VU Kauno fakultetas. 
2021-09-17

0 komentarai (-ų):