Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Loginės rašinio struktūros branduolys (1)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius. 

Šioje pamokoje pristatomi vaizdo pamokų „Rašinio kūrimas“ ciklo tikslas ir uždaviniai. Aptariami literatūrinio ir samprotavimo rašinių objektai, tikslai, intencijos, pastraipų struktūra, literatūros kūrinių naudojimas, stilius. Grindžiamas loginės rašinio struktūros branduolio – temos, problemos ir tezės –nusistatymo poreikis rašant rašinį. Siūloma epigrafu paryškinti rašinio branduolį. Pratyboms pateikiamos užduotys.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-09

0 komentarai (-ų):