Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Problema. Kaip išdėstyti problemos analizę rašinyje? (10)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius. 

Šioje pamokoje aiškinamasi, kuo klausimas skiriasi nuo problemos ir iš kokių elementų susideda problema. Aptariama, kaip išdėstyti problemos analizę rašinyje, supažindinama su probleminės pastraipos schema. Siūlomos užduotys medžiagai įtvirtinti.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-09

0 komentarai (-ų):