Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Įžanginė ir išvadinės pastraipos, jų dermė. Kaip parašyti aukštesniojo lygio įžangą ir išvadas? (11)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius.

Aptariama rašinio įžangos ir išvados paskirtis ir kokia šių pastraipų tarpusavio dermė. Analizuojami literatūrinio ir samprotavimo rašinių įžangos bei siūlomi būdai pakylėti jas į aukštesnįjį lygį. Siūlomos užduotys medžiagai įtvirtinti.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-15

0 komentarai (-ų):