Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Vaizdo pamokų ciklas „Rašinio kūrimo koordinatės“. Teksto tipai ir struktūra. Klasikinė dėstymo pastraipa (4)Mokytojos ekspertės Nijolės Bartašiūnienės parengtas vaizdo pamokų ciklas, kuris padės geriau suprasti, kaip rašyti rašinius. Aptariami ir literatūriniai, ir samprotavimo rašiniai, nurodomi jų skiriamieji bruožai, detaliai analizuojama, kaip kokybiškai samprotauti ir analizuoti literatūros kūrinius.

Prisimenama žemesnėse klasėse išmokta medžiaga apie teksto tipus – pasakojimą, aprašymą ir samprotavimą ir jų struktūrą. Aiškinamasi, kaip teksto tipai susiję su dviejų tipo – literatūrinio ir samprotavimo – rašiniais, kokia klasikinės pastraipos sandara bei kaip tekstas skaidomas į pastraipas. Pateikiamos užduotys medžiagai įtvirtinti.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2021-09-09

0 komentarai (-ų):