Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos“. Prielinksnių ir polinksnių vartojimasLietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narės Zinos Kuncienės parengtas gramatikos kartojimo ciklas „Gramatikos ir žodyno klaidos (interaktyvių užduočių ciklas)“.

Šioje pamokoje kartojamas prielinksnių ir polinksnių vartojimas, aptariami probleminiai atvejai.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga.
2021-09-27

0 komentarai (-ų):