Nacionalinė švietimo agentūra. Ekonomikos ir verslumo ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsRenginio tikslas: aptarti ekonomikos ir verslumo ugdymo(si) turinio įgyvendinimo galimybes 2022–2023 m. m. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-09-08

0 komentarai (-ų):