Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Priešmokyklinuko individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas: ką galėtume daryti geriau?Nuotolinis susitikimas „Priešmokyklinuko individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas: ką galėtume daryti geriau?“. Susitikimo tikslas – aptarti priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo galimybes dirbant pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Susistikimas skirtas įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programą, vadovams, pedagogams, savivaldybių švietimo skyrių padalinių atstovams. 
Susitikimą organizavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūra. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-09-29

0 komentarai (-ų):