Nacionalinė švietimo agentūra. Lietuvių gestų kalbos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Lietuvių gestų kalbos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybės 2022–2023 m. m. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-09-20

0 komentarai (-ų):