Nacionalinė švietimo agentūra. Dorinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Dorinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Renginio tikslas: Dorinio ugdymo įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybės 2022–2023 m. m. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-09-23

0 komentarai (-ų):