School Education Gateway. European Day of Languages 2022. Europos kalbų diena 2022Ką kalbos reiškia jauniesiems europiečiams? 
What languages mean to young Europeans? 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2022-09-26

0 komentarai (-ų):