Nacionalinė švietimo agentūra. Informatikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybėsNuotolinis susitikimas „Informatikos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“. Renginio tikslas: aptarti informacinių technologijų brandos egzamino rezultatus, atnaujinto informatikos ugdymo(si) turinio įgyvendinimo galimybes 2022–2023 m.m. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-09-13

0 komentarai (-ų):