TEDx Talks. The cost of change in Egyptian schools (Pokyčių kaina Egipto mokyklose)Egipte mokiniai stengėsi pakeisti smurto ir patyčių problemas mokyklose. Tuo tarpu buvo pasenusi ir švietimo sistema. Tai buvo ilgai lauktas visuomenės nuomonės pokytis. Vykstant reformai pasikeitė visuomenės nuomonė apie pokyčių siekimą. Ali Gaberis 2021 m. buvo Egipto studentų sąjungos lyderis. Pranešime jis dalijasi savo patirtimi apie švietimo reformos procesą ir kliūtis, su kuriomis susidūrė Egipto visuomenė. In Egypt, students struggled to change intergenerational violence issues in schools. Meanwhile, there was an outdated education system. It was a long-awaited change by public opinion. During the process of reform, the public opinion of seeking change has changed. Ali Gaber was the Egyptian student union leader in 2021. In this talk, he shares his experience with the education reform process and the obstacles that Egyptian society faced. TEDx Talks. 2022-09-28

0 komentarai (-ų):