TED-Ed. The language of lying (Melo kalba)Per dieną girdime nuo 10 iki 200 melagingų teiginių. Ir nors sugalvota būdų, kaip aptikti šiuos melus, stebint jų pasakotojų fiziologinius pokyčius, šie metodai pasirodė nepatikimi. Ar yra geresnis metodas? Noah Zandan naudoja keletą garsių melo pavyzdžių, iliustruodamas, kaip, naudojantis komunikacijos mokslu, analizuoti melą. 

We hear anywhere from 10 to 200 lies a day. And although we’ve spent much of our history coming up with ways to detect these lies by tracking physiological changes in their tellers, these methods have proved unreliable. Is there a more direct approach? Noah Zandan uses some famous examples of lying to illustrate how we might use communications science to analyze the lies themselves. 

TED-Ed. 
2021-08-09

0 komentarai (-ų):