TED-Ed. The paradox at the heart of mathematics: Gödel's Incompleteness Theorem (Matematikos paradoksas: Gedelio neužbaigtumo teorema)Išnagrinėkite Gedelio neužbaigtumo teoremą, atradimą, kuris pakeitė tai, ką žinome apie matematinius įrodymus ir teiginius. 
Explore Gödel’s Incompleteness Theorem, a discovery which changed what we know about mathematical proofs and statements. 
TED-Ed. 
2021-08-03

0 komentarai (-ų):