Ona Čepulėnienė. Atvykusieji iš užsienio vaikai mūsų mokyklose: rekomendacijos ir jų realizavimasOnos Čepulėnienės pranešimas „Atvykusieji iš užsienio vaikai mūsų mokyklose: rekomendacijos ir jų realizavimas“. Seminaras „Migrantų integracija Lietuvoje: mitai, stereotipai ir realybė“. Projektas „Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose“. Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų".
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 19 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):