Inovacijų išbandymo gamtos mokslų ir kūno kultūros pamokose vaizdo susitikimasŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ dalyvavusių ir inovaciją išbandžiusių mokyklų gerąją praktiką. 2020 m. birželio 2 dieną įvykusio renginio metu trumpai pristatytos projekte išbandytos priemonės ir jame dalyvavusios mokyklos. Mokyklų atstovai, dalyvavę trimačio modelio, gamtos mokslų rinkinio, dinaminės sistemos ir fizinio aktyvumo sistemos išbandyme, pasidalijo patirtimi ir patarimais apie tolimesnį galimą šių priemonių panaudojimą paruoštoms veikloms vykdyti. Išsakytos apibendrintos įžvalgos apie projektą ir išbandytas priemones.

Inovacijų, pritaikomų gamtos mokslų ir kūno kultūros ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – UAB ,,Mokslo technologijos“.

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-06-02.

0 komentarai (-ų):