Inovacijos menų ir technologijų ugdymo procese išbandymo refleksijaŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti vykdytas projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metu veiklas, jų rezultatus, diskutuoti dėl tolimesnio menų ir technologijų ugdymo mokyklose. 2020 m. gegužės 20 dieną įvykusio renginio metu buvo aptartas kiekvienos mokyklos išbandymo laikotarpis, išskirti pagrindiniai mokyklų pastebėjimai. Dalyviai pasidalino asmenine patirtimi, kurią įgijo inovacijos taikymo laikotarpiu.

Inovacijų, pritaikomų menų ir technologijų ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – UAB „Biznio mašinų kompanija.
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-20.

0 komentarai (-ų):