Inovacijų, pritaikomų socialinio ir dorinio ugdymo procese, išbandymo susitikimasŠio nuotolinio susitikimo tikslas – pristatyti projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metu vykdytas veiklas, jų rezultatus, diskutuoti dėl tolimesnio integruoto socialinio ugdymo taikymo mokyklose.
2020 m. gegužės 14 dieną įvykusio renginio metu visų projekte dalyvavusių mokyklų atstovai pristatė savo veiklos rezultatus. Taip pat aptartos pagrindinės projekto ašys – mokytojų bendradarbiavimas, norint mokyti integruotai, tokio bendradarbiavimo sėkmė, kompetencijos, kurias tokio pobūdžio darbas pagerina, aptarta mokinių nuomonė ir reakcija į išbandytą inovaciją, medžiagos integravimą į bendrąsias programas bei dalyvavusių mokytojų patobulintos bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Renginyje dalyvavę mokytojai džiaugėsi projekto suteikta nauda ir galimybėmis.

Inovacijų, pritaikomų socialinio ir dorinio ugdymo procese, išbandymo mokyklose ir vaizdo susitikimo organizatorius – VšĮ „Lietuvos laisvosios rinkos institutas“.
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-14.

0 komentarai (-ų):