Inovacijos specialiojo ugdymo procese išbandymo refleksijaĮgyvendinant projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715) veiklas, 2020 m. gegužės 20 d. vyko virtualus susitikimas „Inovacijos specialiojo ugdymo procese išbandymo refleksija“.

Susitikimo tikslas – aptarti projekte dalyvavusių pedagogų patobulintas kompetencijas, pasidalinti Inovacijos išbandymo specialiajame ugdyme patirtimi su kitomis projekte dalyvavusiomis ugdymo įstaigomis.
Susitikimo metu aptariami projekto tikslai, pedagogų bendrųjų, metodinių, didaktinių, dalykinių kompetencijų tobulinimo galimybės ir svarba organizuojant specialųjį ugdymą. Pristatoma EDUSENSUS programa, kaip įrankių ir išteklių visuma, padedanti individualizuoti ugdymo procesą, skatinti mokinių motyvaciją mokytis. Apžvelgti anketos apie projekte dalyvavusių pedagogų patobulintas funkcijas, rezultatai.
Susitikimo metu aptartos projekte dalyvavusių pedagogų patobulintos kompetencijos, visų ugdymo įstaigų atstovai pristatė savo patirtis bei įžvalgas diegiant EDUSENSUS programą specialiojo ugdymo procese.
Inovacijų, pritaikomų specialiojo ugdymo procese, išbandymo ir vaizdo susitikimo organizatorius – VšĮ Neformalaus mokymosi klubas „MES“.
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-20.

0 komentarai (-ų):