A STEM Forward: Fostering Collaboration Between Teachers & the Industry (STEM žingsnis į priekį: mokytojų ir pramonės atstovų bendradarbiavimo skatinimas)Jointly organised by STEM Alliance, Scientix and EPCA, the webinar was held online on Tuesday, 9 June 2020 at 17:00 CEST (Central European Summer Time) in English. Strengthening school-industry collaboration is essential to ensure that teachers are in a good position to help their students develop relevant skills, and for companies to support the improvement of the labour force of tomorrow. Industry develops education purpose-built technologies and services helping the academic world to acquire the skills needed to be competitive on the job market and fill the gap in STEM-related jobs currently foreseen.

Stiprinti mokyklų ir pramonės atstovų  bendradarbiavimą yra būtina siekiant užtikrinti, kad mokytojai galėtų padėti mokiniams ugdyti reikiamus įgūdžius, o įmonės -  prisidėti prie rytdienos darbo jėgos ugdymo. Pramonė plėtoja švietimo tikslais sukurtas technologijas ir paslaugas, padedančias akademinio pasaulio atstovams įgyti įgūdžių, reikalingų norint būti konkurencingiems darbo rinkoje ir užpildyti su STEM susijusių darbo vietų spragą.

European Schoolnet.
Europos mokyklų tinklo akademija.
2020-06-10.

0 komentarai (-ų):