Rasmus Schiellerup, Casper Rongsted. The World's Best Nordic SchoolsDanijos švietimo konsultantų Rasmuso Šielerupo (Rasmus Schiellerup) ir Kaspero Rongstedo (Casper Rongsted) pranešimas „Geriausios pasaulyje Šiaurės šalių mokyklos“ („The World's Best Nordic Schools“), skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Tėvų vaidmuo nacionalinėse Šiaurės šalių švietimo sistemose“ („Role of Parents in the National Education System in Nordic Countries“).
Estijos tėvų asociacija.
2016 m. balandžio 1 d., Talinas.

Rasmus Schiellerup, Casper Rongsted. The World's Best Nordic Schools. International Conference „Role of Parents in the National Education System in Nordic Countries“.
Estonian Parent Association.
Tallinn, 1 April 2016.
Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):