Stažuotė – naujas mokytojų kelias į išlaisvėjimą ir tobulėjimą


Jau trejus metus Ugdymo plėtotės centras įgyvendina projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ ir siūlo naują pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formą – ilgalaikes pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotes. Projekte dalyvaujantys mokytojai gali metus, pusę metų ar tris mėnesius stažuotis mokslo, kultūros ir švietimo institucijose arba kitose mokyklose.

Trijų mėnesių stažuotės skirtos tautinių mažumų mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, kad jie, bendradarbiaudami su lietuviškų mokyklų mokytojais, tobulintųsi mokinių parengimo lietuvių kalbos brandos egzaminui srityje. Mokytojų mainai naudingi tiek lietuvių, tiek tautinių mažumų mokykloms ir jų mokytojams. Per stažuotes mokytojai dalijasi gerąja patirtimi, ją gali pritaikyti grįžę į savo mokyklas. Tarp mokyklų užsimezga abipusiai naudingas bendradarbiavimas.
Projektas sudaro galimybę mokytojams bendradarbiauti, mokytis vieniems iš kitų sprendžiant ne tik pedagogams, bet ir visai visuomenei kylančias etnines susiskaldymo, susvetimėjimo problemas.

0 komentarai (-ų):