Ginta Orintienė. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijosGintos Orintienės, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkės, pranešimas „Socialinės pilietinės veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijos“. Ugdymo plėtotės centras.
2015 m. spalio 22 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):