Lietuvos nacionalinė biblioteka. Kalbos klubas. Lietuvių kalba iš ateities įžvalgų perspektyvosVienas iš pirmųjų Lietuvoje ateities įžvalgų (angl. foresight) mokslinę ir akademinę kryptį pradėjęs prof. dr. Arūnas Augustinaitis šioje srityje aktyviai dirba iki šiol. Valstybinio strateginės analizės centro (STRATA) parengtuose „Lietuvos ateities projektavimo iššūkiuose“ ateities įžvalgos apibrėžiamos kaip „struktūrizuotas ir aiškus daugelio ateičių tyrinėjimas, siekiant informuoti sprendimų priėmėjus. Jos padeda suprasti galimas dabarties tendencijų pasekmes ateityje, aptikti naujus pokyčių signalus ir nustatyti jų galimą tolesnę raidą. Įžvalgos padeda susiformuoti sisteminiam supratimui, generuoja tikėtinus ir nuoseklius ateities vaizdus, pradedant alternatyviais scenarijais (normatyviniais ar žvalgomaisiais) ir baigiant vizijų konstravimu. Viena iš esminių ateities įžvalgų nuostatų yra ta, kad ateities negalima numatyti (angl. the future cannot be predicted), bet ji gali būti aktyviai kuriama.“ „Kalbos klube“ Arūno Augustinaičio klausėme, kokią ateitį turėtume sukurti lietuvių kalbai, kokių žingsnių padaryti ir ar esama tam reikalingo potencialo. Požiūris iš ateities įžvalgų perspektyvos suponuoja esminius kalbos politikos, švietimo, tyrimų, technologijų pokyčius. 

Lietuvos  nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2022-02-17

0 komentarai (-ų):