Nacionalinė švietimo agentūra. Išorinis apibendrinamasis vertinimas Užsienio kalbų atnaujinamų bendrųjų programų projektuoseNuotolinis susitikimas „Išorinis apibendrinamasis vertinimas užsienio kalbų atnaujinamų bendrųjų programų projektuose“.
Dalyviai: užsienio kalbų mokytojai. Susitikimą moderuoja Nacionalinės švietimo agentūros projekto ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkė dr. Aina Būdvytytė. 

Užsienio kalbų (I ir II) išorinio apibendrinamojo vertinimo modeliai. Danguolė Povilaitienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė. 
Teksto santraukos rašymo specifika ir vertinimo kriterijai. Dr. Eglė Petronienė, Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkė.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2022-02-04

0 komentarai (-ų):