Nacionalinė švietimo agentūra. Pavaduotojų, vadovų lyderystė: Lietuvos tyrėjų duomenys apie psichosocialines rizikas mokyklojeViešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys apie psichosocialines rizikas mokykloje – kaip galėtume jais pasinaudoti?“ 

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys apie psichosocialines rizikas mokykloje – kaip galėtume jais pasinaudoti?“, kurios tikslas – supažindinti su 2021 m. Lietuvoje atlikto tyrimo „Mokymosi pasiekimus sąlygojantys ir psichosocialines rizikas mažinantys mokyklos bendruomenės ir lyderystės veiksniai“ rezultatais, susijusiais su vadovavimu mokyklos bendruomenei, dalytis įžvalgomis, kaip panaudoti tyrimo rezultatus ir rekomendacijas praktikoje. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-02-25

0 komentarai (-ų):