Lietuvos nacionalinė biblioteka. Edukacinių paskaitų ciklas „Apie rašytojų įamžinimą moksleiviams“. Dr. Ž. Nedzinskaitės paskaita „Dvi XVII a. Lietuvos asmenybės: žodyno autorius ir Šiaurės Horacijus“Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengtas paskaitų ciklas „Apie rašytojų įamžinimą“. Cikle aptariama, kaip formuojami rašytojų įvaizdžiai, pristatoma jų vieta Lietuvos kultūros ir literatūros istorijoje. 

XVII a. Lietuvos literatūra neįsivaizduojama be dviejų labai skirtingų, tačiau didelę įtaką visam kultūriniam gyvenimui dariusių asmenybių, priklausiusių Jėzaus Draugijai. Tai Konstantinas Sirvydas (1579–1631), pirmasis trijų kalbų (lenkų-lotynų-lietuvių) žodyno autorius, ir Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640), visoje Europoje išgarsėjęs poezija, rašyta lotyniškai. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę šių asmenybių literatūrinis palikimas buvo iš naujo įvertintas, verstas, tyrinėtas. Jų atminimas buvo įamžintas ir įvairaus pobūdžio paminkluose. Kuo šiandien mums svarbūs K. Sirvydo ir K. Sarbievijaus darbai, kaip šios asmenybės įamžintos Lietuvoje, ar paminklai kaip nors prisideda prie Lietuvos literatūros kanono formavimo ir kaitos, lietuvių ir kitakalbės literatūros žinojimo ir supratimo? Drauge ieškoti atsakymų į šiuos ir daugiau klausimų kviečia literatūrologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Živilė Nedzinskaitė. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
2022-02-07

0 komentarai (-ų):