Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Doc. dr. Žydronės Kolevinskienės paskaita „Metai su Mačerniu“Paskaitoje pristatoma „ypatingoji karta“ (Vytauto Mačernio, Juozo Lukšos-Daumanto, Kazio Bradūno karta). Detaliai pristatomas istorinis ir kultūrinis kontekstas, aptariama minėtų rašytojų kūrybos ir veiklos svarba Lietuvos kultūrai. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. 
2022-02-07

0 komentarai (-ų):