Nacionalinė švietimo agentūra. Išorinis apibendrinamasis vertinimas lietuvių kalbos ir literatūros atnaujinamos bendrosios programos projekteNuotolinis susitikimas „Išorinis apibendrinamasis vertinimas lietuvių kalbos ir literatūros atnaujinamos bendrosios programos projekte“.

Lietuvių kalbos ir literatūros išorinio apibendrinamojo vertinimo modelio 4 ir 8 klasėse pristatymas. Marija Bareikienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė.
 
Lietuvių kalbos ir literatūros išorinio apibendrinamojo vertinimo modelio 10 klasėje pristatymas. Nijolė Toleikytė, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, NŠA vykdomo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkė.
 
Lietuvių kalbos ir literatūros išorinio apibendrinamojo vertinimo modelio III–IV gimnazijos klasėse  pristatymas. Dr. Aistė Kučinskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja, NŠA vykdomo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkė.
 
Susitikimą moderavo Virginija Navickienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė.

Nacionalinė švietimo agentūra,
2022-01-31

0 komentarai (-ų):