LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Viešoji konsultacija dėl profesinio orientavimo sistemos tobulinimoŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija organizavo viešąją konsultaciją, kurios tikslas – tobulinti profesinio orientavimo sistemą bei nustatyti karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimus. 
Stebėti konsultaciją kviečiami paslaugų teikėjai (aukštosios, profesinės mokyklos, privatūs teikėjai), NVO, verslo ir darbdavių, kitų institucijų ir įstaigų atstovai, dalyvaujantys profesinio orientavimo procese. 
Siekiant užtikrinti lygias galimybes visiems Lietuvos gyventojams gauti profesinio orientavimo paslaugas inicijuojama profesinio orientavimo pertvarka. Profesinio orientavimo reformos teisinis reglamentavimas bus įtvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-02-07

0 komentarai (-ų):