Nacionalinė švietimo agentūra. Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl ugdymo organizavimoNacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl ugdymo organizavimo, mokymosi pasiekimų gerinimo krizių kontekste; reikiamo ugdymo teikimas nuo karo baisumų pabėgusių ukrainiečių vaikams“, kurios tikslas – tęsti supažindinimą su 2021 m. Lietuvoje atlikto tyrimo „Mokymosi pasiekimus sąlygojantys ir psichosocialines rizikas mažinantys mokyklos bendruomenės ir lyderystės veiksniai“ rezultatais, dalytis įžvalgomis, kaip panaudoti tyrimo rezultatus ir rekomendacijas praktikoje (pirmoji supažindinimo dalis vyko per vasario 22 d. konsultaciją), taip pat pasidalyti patirtimi ir įžvalgomis, kaip teikti reikiamą ugdymą nuo karo baisumų pabėgusių ukrainiečių vaikams Lietuvos mokyklose. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-03-24

0 komentarai (-ų):