Nacionalinė švietimo agentūra. Mokytojo profesinis tobulėjimas ir augimas mokyklos bendruomenėjeNacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešoji nuotolinė konsultacija „Mokytojo profesinis tobulėjimas ir augimas mokyklos bendruomenėje“, kurios tikslas – pristatyti pedagogų rengimo centrų teikiamas profesinio tobulėjimo galimybes ir švietimo centrų teikiamą pagalbą įgyvendinant ir koordinuojant mokytojų mokymosi darbo vietoje praktiką bei iliustruoti ją mokytojų profesinio augimo mokykloje pavyzdžiais. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-03-02

0 komentarai (-ų):