School Education Gateway. The Role of Chess in Education (Šachmatų vaidmuo ugdyme)



Šiame internetiniame seminare atkreipiamas dėmesys į šachmatų indėlį į švietimą. Kokia yra strateginio mąstymo svarba mokymosi procesuose? Kaip tokios iniciatyvos kaip šachmatai galėtų padėti ugdyti gebėjimą užsibrėžti tikslą, mąstyti ir atsakingai veikti, kad pokyčiai vyktų? Gebėjimas mąstyti strategiškai yra labai svarbus daugeliu lygių ir turėtų prasidėti ankstyvose gyvenimo stadijose. Skatindami tokį mąstymą, mokytojai palaikys kartą, gebančią būti kultūros kūrėjais ir transformatoriais. 

This webinar focuses on the contribution of chess in education. What is the importance of strategic thinking in the learning processes? How can initiatives like chess could help develop the capacity to set a goal, reflect and act responsibly to effect change? The ability to think strategically is critical in many levels and it should start in early life stages. Promoting this kind of thinking teachers will be supporting a generation to be capable of being culture constructors and transformers. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2022-03-21

0 komentarai (-ų):