Europos specialiojo ir įtraukiojo ugdymo plėtros agentūra. Pagrindiniai principai įgyvendinant įtraukųjį ugdymąGeriausiai mokomės, kai mokomės kartu. 
Šis vaizdo įrašas pateikiamas kartu su ketvirtuoju Europos specialiojo ir įtraukiojo ugdymo plėtros agentūros pagrindinių principų serijos leidiniu, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas įtraukiojo ugdymo politikos kūrimui ir įgyvendinimui, atsižvelgiant į platesnį integracijos į švietimo sistemas ir švietimo galimybių vaizdą. 

Tai atitinka Europos specialiojo ir įtraukiojo ugdymo plėtros agentūros misiją informuoti apie politikos kūrimą ir sėkmingą politikos įgyvendinimą įvairiais sistemos lygmenimis, ypač mokyklos lygmeniu. 

Norėdami perskaityti pagrindinius principus kuriant ir įgyvendinant įtraukiojo ugdymo politiką, apsilankykite https://www.european-agency.org/resources/publications/key-principles-supporting-policy-development-implementation 

Norėdami perskaityti pagrindinių principų politikos santrauką, apsilankykite https://www.european-agency.org/resources/publications/key-principles-policy-brief 

We learn best when we learn together. This video accompanies the fourth publication of the Key Principles series, which focuses on policy development and implementation in line with a broader view of inclusion in education systems and educational opportunities. It aligns with the Agency’s mission to inform policy development and successful policy implementation at different system levels, most importantly the school level. 

To read Key Principles - Supporting policy development and implementation for inclusive education, visit https://www.european-agency.org/resources/publications/key-principles-supporting-policy-development-implementation 

To read the Key Principles Policy Brief, visit https://www.european-agency.org/resources/publications/key-principles-policy-brief 

Europos specialiojo ir įtraukiojo ugdymo plėtros agentūra. 
European Agency for Special Needs and Inclusive Education. 
2022-03-25

0 komentarai (-ų):