LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Pilietiškumas, kolektyvinė atsakomybė ir neapykantos kontrolėLektorius – filosofas, kultūros teoretikas, antropologas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius dr. Gintautas Mažeikis. Pamoka skirta 9–12 klasių mokiniams. Pamokoje daug dėmesio skiriama tautiškumo ir pilietiškumo temoms: aptariami pilietinio ir etninio tautiškumo skirtumai, pilietiškumo sąsajos su Konstitucijos raide ir dvasia, gilinamasi į Lietuvos, Ukrainos ir Rusijos kultūrinius, civilizacinius tapatumus ir skirtumus bei jų poveikį pilietiškumui ir etninei savimonei. Dar viena pamokos tema – kolektyvinė atsakomybė. Kaip ji buvo taikyta Vokietijai po II Pasaulinio karo ir kaip kolektyvinės atsakomybės atveju paskirstoma kaltė? Taip pat aiškinamasi, kodėl reikia remti autoritarinių ir totalitarinių režimų disidentus. Pasak profesoriaus, karas visados yra susietas su nirtulio ir neapykantos skatinimu, todėl taip pat svarbu išsiaiškinti, kuo mobilizacinis narsumas ir negailestingumas skiriasi nuo iracionalių neapykantos formų. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
2022-03-22

0 komentarai (-ų):