Nacionalinė švietimo agentūra. Skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo įrankio „SELFIE for TEACHERS“ ištakos ir praktinis naudojimasSiekdami supažindinti pedagogus su skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo įrankiu „SELFIE for TEACHERS“ bei jo naudojimo galimybėmis ir būdais, kviečiame pažiūrėti renginį „Skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo įrankio „SELFIE for TEACHERS“ ištakos ir praktinis naudojimas“. Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras, vykdydamas iniciatyvą „DigCompEdu“ sukūrė visiems bendrojo ugdymo mokytojams skirtą savirefleksijos įrankį „SELFIE for TEACHERS“ – kaip priemonę įsivertinti ir apmąstyti skaitmeninių technologijų naudojimą savo profesinėje praktikoje. 

Išskirtos šešios sritys, kuriose mokytojai, naudodamiesi įrankiu „SELFIE for TEACHERS“, gali įsivertinti savo skaitmeninę kompetenciją: profesionalus bendravimas ir bendradarbiavimas; asmeninis mokymasis ir tobulėjimas; skaitmeninių išteklių paieška ir kūrimas; mokymo ir mokymosi praktika; mokinių vertinimas; mokinių skaitmeninių kompetencijų plėtimas. 

Įrankiu „SELFIE for TEACHERS“ mokytojai gali naudotis individualiai arba grupėmis – įsivertinti skaitmeninę kompetenciją ir nustatyti sritis, kuriose reikėtų tobulintis. 

Gavę įsivertinimo duomenis, mokytojai skatinami parengti savo profesinių gebėjimų tobulinimo konkrečiose srityse strategiją. „SELFIE for TEACHERS“ parengtas remiantis anksčiau sukurtu visos mokyklos skaitmeniniam planavimui skirtu SELFIE įrankiu. Pagrindinis šių abiejų įrankių tikslas – padėti mokykloms stiprinti skaitmeninę kompetenciją. 

Nacionalinė švietimo agentūra. 
2022-03-18

0 komentarai (-ų):