VU TSPMI. Konferencija „Asmuo, moralė ir politika: filosofinių alternatyvų paieškos“. Prof. Alvydas Jokubaitis: „Kodėl politika neturi savo ontologijos?“Konferencija „Asmuo, moralė ir politika: filosofinių alternatyvų paieškos“.Konferencijos metu buvo galima išgirsti diskusijas moralės ir politikos santykio tematika bei sužinoti žinomų Lietuvos filosofų nuomonę šiuo klausimu. 
Nuo Antikos iki šių dienų įtampa tarp moralumo ir politiškumo jaučiama tiek teoriniuose filosofų svarstymuose, tiek praktiniame gyvenime. Konferencijoje į moralės ir politikos santykį siekiama pažvelgti nauju žvilgsniu – atsispiriant ne nuo abstrakčių teorijų, bet nuo asmens, kaip moralės ir politikos pagrindo. 
Moralumo ir politiškumo ištakų siūloma ieškoti vidinėje asmens sampratos sąrangoje. Aktualizuojant praktinį patyrimą struktūruojančią pirmojo asmens perspektyvą, konferencijoje ieškoma atsakymų į šiuos klausimus: ar mūsų politiniai gebėjimai, veiksmai ir lūkesčiai yra suderinami su asmens moralumu? Kokios yra kertinės dorybės ir moralinės nuostatos, be kurių neįsivaizduojama politika? Kaip reikėtų pakeisti požiūrį į politiką ir moralę, kad šios sritys vėl būtų suartintos? O gal jų konfliktas yra neišvengiamas ir neišsprendžiamas? 

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. 
2022-03-28

0 komentarai (-ų):