VU Filosofijos fakultetas. Egdūnas Račius. Islamiškas revaivalizmas – post-sekuliaraus būvio atspindys?VDU profesoriaus Egdūno Račiaus paskaita „Islamiškas revaivalizmas – post-sekuliaraus būvio atspindys?“ vyko 2021 m. sausio 6 d. 18 val. nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą. Paskaita yra dalis projekto „Postsekuliarus būvis“, Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-01-0085, finansuojamo pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT) Projekto vadovas: prof. Tomas Sodeika. 
VU Filosofijos fakultetas. 
2021-03-04

0 komentarai (-ų):