Nacionalinė švietimo agentūra. Ugdymo turinio atnaujinimas: kas vyksta? Gamtamokslinio ir technologijų ugdymo pavyzdžiaiVaizdo konferencijų metu projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ įgyvendintojai (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei NŠA atstovai) pristato aktualiausius vykstančius bei planuojamus procesus, apžvelgia darbų eigą, specifinius klausimus bei kviečia visus konferencijos dalyvius dalyvauti diskusijoje, reikalingoje norint pasiekti kokybiškus rezultatus turinio atnaujinimo veiklose. 
Šio mėnesio konferencijoje gamtamokslinio ugdymo ir technologijų ugdymo sričių pavyzdžius pristato Ona Vaščenkienė ir Eglė Vaivadienė, NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkės. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-02-26

0 komentarai (-ų):