School Education Gateway. Blended learning: creating your unique blend (Hibridinis ugdymas: susikurkite unikalų derinį)Mokymosi aplinkos ir priemonių derinimas mokykliniame ugdyme nėra nauja koncepcija. Tačiau nėra visiems tinkamo modelio, ypač atsižvelgiant į naujausius iššūkius mokantis namuose ir nuotoliniu būdu. Seminare nagrinėjama, kaip mokytojai galėtų susikurti unikalų derinį pasinaudodami skirtinga mokymosi aplinka ir jų kontekstui tinkančiomis priemonėmis. 

Blending learning environments and tools in school education is not a new concept. However, its acceptance as an approach is still not fully embraced since there is no one-size-fits-all model, and especially given the recent challenges in home and online learning. The webinar explores how educators can design engaging learning experiences using the different learning environments and tools that are appropriate for their context. 

Internetinė Europos mokyklinio ugdymo platforma „School Education Gateway“.
2021-03-17

0 komentarai (-ų):