LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Edukacijos forumas „Kokybiško švietimo visiems visą gyvenimą UNESCO vizija: artėjame prie ar tolstame nuo jos?“LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija š. m. kovo 25 d. 15–17 val. organizavo ketvirtąjį edukacijos forumą „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“, skirtą temai „Kokybiško švietimo visiems visą gyvenimą UNESCO vizija: artėjame prie ar tolstame nuo jos?“ aptarti.
Forume pristatyta Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mokslininkių grupės 2020 metais parengta ir išleista medžiaga diskusijai, su kuria galima susipažinti UNESCO ir Kokybiškas švietimas visiems visą gyvenimą: artėjame prie vizijos ar tolstame nuo jos?
Kviečiame žiūrėti bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, savivaldybių atstovus, švietimo praktikus, švietimo politikos kūrėjus, ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, visus, kuriems aktualūs edukacijos tyrimai ir sprendimų paieškos.
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
2021-03-26

0 komentarai (-ų):