Nacionalinė švietimo agentūra. Viešoji konsultacija „Brandos egzaminai: kas svarbu šiemet?“Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. kovo 16 d. organizuotos viešosios konsultacijos profesinio mokymo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, gimnazijų skyrių vedėjams „Brandos egzaminai: kas svarbu šiemet?“ medžiaga. 
Viešojoje konsultacijoje Nacionalinės švietimo agentūros atstovai supažindino su esminiais šių metų brandos egzaminų pokyčiais, pagalbos galimybėmis mokytojams ir abiturientams, įgyvendinant Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo planą 2021 metams, mokyklinių brandos egzaminų vertinimo organizavimo ypatumais. 
2021 metų brandos egzaminų sesijos pokyčius ir naujoves pristatė ir į dalyvių klausimus atsakė Teresė Blaževičienė, Stebėsenos ir vertinimo departamento direktoriaus pavaduotoja, dr. Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Pasiekimų patikrinimo užduočių skyriaus vedėja, Eglė Vaivadienė, Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė. 
Viešąją konsultaciją apibendrino Dalia Švelnienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė. 
Renginį moderavo Albina Vilimienė, Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-03-18

0 komentarai (-ų):