TED-Ed. how would you choose to reimagine the world? (Kaip iš naujo įsivaizduotumėte pasaulį?)Seras Kenas Robinsonas tikėjo, kad žmonės turi neišsenkančią galią: vaizduotę. Ne tik gyvename pasaulyje, kuriame gimstame, bet taip pat naudojamės savo kūrybiškumu ir šitaip kuriame, permąstome pasaulį, kur klesti meno, mokslo teorijos ir technologijos. Taigi kaip pasirinktumėte permąstyti pasaulį? Ką laikome savaime suprantamu dalyku? Ką pakeistumėte? Atminkite, kad vienintelė riba yra jūsų paties vaizduotė. Sero Keno Robinsono pamoka, režisierius – Avi Ofer. 

Sir Ken Robinson believed that humans have an inexhaustible power: our imaginations. We don't just live in the world as we find it— we use our creativity to mold and reimagine our world with art, scientific theories, and technology. So, how would you choose to reimagine the world? What do we take for granted? What would you change? Remember, the only limit is your own imagination. Lesson by Sir Ken Robinson, directed by Avi Ofer.

TED-Ed.
2021-03-10

0 komentarai (-ų):