Lietuvos nacionalinė biblioteka. Kalbos klubas. Lietuvių kalbos prestižasLietuvių kalbos dienoms skirtame Kalbos klube profesorė Jolanta Zabarskaitė su filosofu, dramaturgu, vertėju dr. Kasparu Pociumi nutarė išsiaiškinti, kaip suprantama sąvoka kalbos prestižas. Ar galima sakyti, kad anglų kalbos prestižas yra aukštas dabartiniame pasaulyje dėl tradicinių priežasčių, o gal jos dominavimą veikia jau visai kiti veiksniai – bendravimo efektyvumas, gyvenimo tempas, ekonominė nauda? Kokios sąvokos lietuvių kalbos prestižas ribos dabar? O paribiai? Ar galime kalbėtojų nuostatas kalbos atžvilgiu grupuoti pagal kalbos vartojimo sferas? Pavyzdžiui, ar skiriasi lietuvių mokslinės kalbos ir lietuvių kalbos, kaip mokslo objekto, kalbos prestižas? Ar galime kalbėti apie lietuvių kalbos imperializmą kuriuo nors jos gyvavimo etapu? 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2021-03-08

0 komentarai (-ų):