LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Metų paskaita „Antropocenas: ar mūsų karta suvokia savo vietą Žemėje?“Dr. Eduardas Budrys skaito Metų paskaitą arba Prima lectura „Antropocenas: ar mūsų karta suvokia savo vietą Žemėje?“. Dr. Eduardas Budrys yra Gamtos mokslų centro vyresnysis mokslo darbuotojas, Vilniaus universiteto docentas. 1984 m. baigė Leningrado universitetą. Stažavosi Gamtos muziejuose ir kitose mokslo tyrimų įstaigose Vašingtone, San Franciske (1992), Leidene (1993), Londone (1995), Mokslinių tyrimų ir inovacijų generaliniame direktorate Briuselyje (2001–2002). Dr. Eduardo Budrio mokslinio darbo pagrindinės kryptys: vabzdžių filogenija, evoliucija, ekologija ir elgsena, rūšių genetinė įvairovė ir molekulinė evoliucija, plėšrūno ir grobio sąveika, ekologinių nišų modeliavimas, augalų apdulkinimo ir augalėdžių vabzdžių populiacijų valdymo ekosisteminės paslaugos. Paskelbė 76 mokslinius straipsnius, yra trijų knygų bendraautorius. Aprašė 32 naujas mokslui vabzdžių rūšis. 

Metų paskaitos arba Prima lectura (pirmoji paskaita) tradicija atsirado 2013 metais minint UNESCO paskelbtas habil. dr. Meilės Lukšienės gimimo 100-ąsias metines. 
Prima lectura – tai galimybė švietimo bendruomenei išgirsti įkvepiančių, akiratį plečiančių ir kurti skatinančių minčių, prasmingai bendraujant įžengti į Naujuosius metus. 
 2014 m. sausio 3 d. š LR švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje prasidėjo paskaitų ciklas „Metai su Meile Lukšiene“. Metų paskaitą arba Prima lectura „Europinis pasakojimas ir jo reabilitacija“ skaitė prof. Leonidas Donskis. Metų paskaita vyko Meilės Lukšienės UNESCO metų ir Kristijono Donelaičio metų sandūroje. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2021-01-04

0 komentarai (-ų):