Nacionalinė švietimo agentūra. Vaizdo konsultacija „Geros mokyklos rodiklių priežasties ir pasekmės ryšiai“2021 m. gegužės 4 d. vyko Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuota nuotolinė konsultacija „Geros mokyklos rodiklių priežasties ir pasekmės ryšiai“. Šiuo renginiu tęsiamas viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ praktinės patirties dalijimasis ir bendradarbiavimas teikiant švietimo pagalbą. Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė Laima Gudaitė kalbėjo apie Geros mokyklos koncepcijos pagrindu sudarytus įsivertinimo rodiklius, jų tarpusavio sąsajas, priežasties ir pasekmės ryšius. Praktine patirtimi apie rodiklių priežasties ir pasekmės ryšius renkantis mokykloje, kokius veiklos aspektus įsivertinti, dalijosi Kauno r. Babtų gimnazijos direktorė, įsivertinimo konsultantė Renata Liagienė. Konsultaciją apibendrino Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus analitikė dr. Dalia Survutaitė.
Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-05-10

0 komentarai (-ų):