Nacionalinė švietimo agentūra. EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymasEkonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) Tarptautinio mokymo ir mokymosi tyrimo (TALIS, angl. Teaching and Learning International Survey) tikslas – surinkti politiškai svarbius, patikimus tarptautinius duomenis, susijusius su įvairiais mokymo(si) aspektais, pateikti jų analizę ir taip padėti šalims plėtoti švietimo politiką, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos veiksmingesniam mokymui(si). Pagrindinis tyrimo uždavinys – sudaryti galimybę išgirsti mokytojus ir mokyklų vadovus. EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinę ataskaitą pristatė Audronė Razmantienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė, ir Eglė Melnikė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja. TALIS 2018 ataskaitą galima rasti ŠMSM interneto svetainėje adresu
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-05-07

0 komentarai (-ų):