Lietuvos nacionalinė biblioteka. Kalbos klubas. Neapykantos kalba lingvistiniu požiūriuProf. dr. Jolanta Zabarskaitė su „Kalbos klubo“ ekspertu doc. dr. Antanu Smetona kalbasi apie šių dienų aktualiją – neapykantos kalbą. Ar tai atskira kalbos rūšis, kaip, sakykime, kanceliarinė kalba? Jei taip, kaip galėtume ją apibrėžti leksikos, gramatikos, sintaksės požiūriu? Mokslinėje literatūroje neapykantos kalba lingvistiškai nagrinėjama pragmatikos požiūriu. Kodėl? Istoriškai keiksmai bei prakeiksmai taip pat yra neapykantos kalba, bet kartais sakoma, kad žmogui tai emocinės iškrovos priemonė. Pokalbyje provokuojama, ieškoma atsakymų į šiuos ir kitus klausimus ir brėžiamos neapykantos kalbos ribos ir paribiai. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
 2021-05-27

0 komentarai (-ų):