Nacionalinė švietimo agentūra. Bendrųjų programų atnaujinimas. Lietuvių gestų kalbos Bendrosios programos projekto pristatymasNacionalinės švietimo agentūros organizuojamas informacinių renginių ciklas, skirtas susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektais. Šio renginio metu pristatomas Lietuvių gestų kalbos BP projektas. 
Nacionalinė švietimo agentūra. 
2021-05-17

0 komentarai (-ų):